Hệ Thống Ép Đồ

Ép Dòng Vàng | Harmony

Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony

♦ Đá tạo hóa và công dụng

- Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa (Harrmony) nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.
- Thả Đá tạo hoá vào Item sẽ thêm một dòng mầu vàng, tuỳ theo Item đó là gì mà dòng mầu vàng sẽ có tính năng khác nhau.
Đá tạo hoá còn dùng để kết hợp với các nguyên liệu khác như Chao, Đá Hộ mệnh (rớt trong Kalima 7)... để tạo thành nguyên liệu khi thả vào Item exc thêm một dòng mầu Tím (đây là dòng mạnh nhất).
- Ngoài ra còn dùng để ép huy hiệu socket.

♦ Cách ép đá tạo hóa


 

1. Tạo Hòn Đá Tạo Hóa (Harmony)

 • Bước 1: thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)

 Hòn đá nguyên thủy

 •  Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)


NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện

 • Bước 3: chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.
  Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
  Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
  - Tỉ lệ thành công 80%.


Quá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy

2. Gia cường item / Phục hồi item

 • Gia cường item

- Sử dụng Hòn Đá của Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
- Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
- Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.

Loại  Chi Tiết
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu     Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa     Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
Giảm sức mạnh yêu cầu     Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu     Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn.
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)     Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
Tăng sức sát thương chí mạng     Tăng sức sát thương chí mạng.
Tăng lực đánh tuyệt chiêu     Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác     Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
Tăng tỷ lệ giảm SD     Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.
Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.

Tăng khả năng loại bỏ SD    

Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.

Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí

Loại  Chi Tiết
Tăng sức phòng thủ     Tăng sức phòng thủ
Tăng AG    Tăng chỉ số nội lực tối đa
Tăng HP     Tăng chỉ số máu tối đa
Tăng lượng phục hồi HP     Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
Tăng lượng phục hồi Mana     Tăng tỉ lệ tự hồi ĐẠT CCQCna
Tăng khả năng tránh đòn (PVP)     Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
Tăng mức giảm sát thương     Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
Tăng tỷ lệ SD     - Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.
- Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.

Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ

 • Phục hồi item

- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
- Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)


NPC Jerridon tại Aida (86:13)

Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.


Quá trình phục hồi item

 

3. Nâng cấp tính năng

- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)
- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.
- Cách tạo đá tinh luyện:

 • Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)


NPC Osbourne tại Aida (80:12)

 

 • Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
  - Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp (tỷ lệ thành công 20%)
  - Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao (tỷ lệ thành công 50%)
   Đá tinh luyện cấp thấp
   Đá tinh luyện cấp cao

►Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy)

Tính Năng

Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+13

+14

+15

Tăng sức sát thương tối thiểu

2

3

4

5

6

7

9

11

12

14

15

16

17

20

20

20
Tăng sức sát thương tối đa

3

4

5

6

7

8

10

12

14

17

20

23

26

29

29

29
Giảm sức mạnh yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32

35

37

40

40 40
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32