Hệ Thống Ép Đồ

Ép Sói Tinh | Fenrir

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir)

 

Mô tả chung
Sói Tinh Fenrir làm tăng tốc độ di chuyển và có khả năng làm thiệt hại độ bền vật phẩm của đối phương, tùy thuộc vào đặc tính của từng Fenrir sẽ có những đặc tính khác nhau.

  • Fenrir đỏ: Không có tính năng đặc biệt
  • Fenrir Đen: Cộng thêm 10% sát thương cuối cùng.
  • Màu xanh Fenrir: Hấp thụ 10% sát thương cuối cùng

♦ Ép sói tinh thường


Sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

Nguyên liệu cần thiết:


Nguyên liệu cần thiết:Bước 2: Tạo Sừng Gãy- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú Thích: 
- Splinter of Armor (Mảnh vỡ áo giáp) và Bless of Guardian (Bảo hộ của Nữ thần) được tìm thấy khi sắn bắn ở Crywolf.
Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Claw of Beast (Nanh thú) chỉ rớt ở Crywolf (Werewolf, Hammer Scout (Hero), Werewolf (Hero), Valam, Solam). 
Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu cần thiết:


- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

► Cách ép sói tinh tấn công


Sói tinh tấn công

Nguyên liệu cần thiết:

 

  • - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).Các bước tạo Sói Tinh tấn công

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Black (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

►Cách ép sói tinh phòng thủ


Sói tinh phòng thủ

Nguyên liệu:

​​​​​​​
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).Các bước tạo Sói Tinh tấn công

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Blue (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

►Sửa chữa và phục hồi

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.
- Sói Tinh mang độ bền tối đa (191), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.