Hệ Thống Ép Đồ

Hệ Thống Socket

Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

 

♦ Giới thiệu hệ thống Socket

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.


Thông tin hệ thống Socket của vật phẩm

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

  • Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
  • Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
  • Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

Dark Knight Dark Lord Magic Gladiator Fairy Elf Dark Wizard Summoner

Bộ Thần Thoại

Titan Set

Bộ Đế Vương

Paewang Set

Bộ Hủy Diệt

Phantom Set

Bộ Thiên Vũ

Seraphim Set

Bộ Quỷ Vương

Set Hades 

Bộ Huyết Vương

Set Eternal Wing

Bộ Hoàng Long

Brave Set

Quyền Trượng Đế Vương

Absolute Scepter

Bộ Bóng Ma

Destroyer Set

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Khiên Quỷ Vương

Guardian Shield

Bộ Nữ Hoàng

Queen Set

Khiên Vinh Quang

Crimson GLory Shield

Thunderbolt

Bá Vương Kiếm

Imperial Sword

Cung Thiên Vũ

Dark Stinger Bow

Gậy Quỷ Vương

Imperial Staff

Gậy Chiêm Tinh
Summon Spirit Stick

Hoả Long Kiếm

Flame Sword

Set Ambition

Gậy Giác Đấu

Deadly Staff

Bộ Anh Vũ
Faith Set
Spite Staff Eternal Wing Stick

Ngọc Bích Kiếm

Sword Breaker

-

Khiên Giác Đấu

Salamender Shield

Chùy Băng Tinh

Frost Mace

Miracle Staff -
Sonic Blade - Blast Breaker

Khiên Băng Tinh

Frost Barrier Shield

Set Dark Evil -
Syclone Sword - Asura Angelic Bow - -
Blast Breaker - Hell Knight Set Devil Crossbow - -
Magna Spear - Magic Knight Set Set Sticky - -
Horn of Steel -

Rune Bastard

Set Light Lord - -
Set Lazy Wing - - - - -
Set Storm Wing - - - - -

CHÚ THÍCH: Những vật phẩm có thể tùy chọn hệ thống Socket tối đa là 5 Socket.

Bước 1: Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

Elbeland (46:242)

Nguyên liệu cần thiết:

Excellent Item

 

+

 

Ancient Item + Chaos + Jewel of Creation + Jewel of Hamorny = Seed
x1
Min Lv +4 +4
x1
Min Lv+4 +4
x1 x1 x1
 Tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào cấp độ của Vật phẩm Exc và Ancient.Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

CHÚ THÍCH:

- Chi phí Zen cho việc tạo Seed là 1.000.000 Zen.
- Trong quá trình kết hợp, Hạt nguyên tố được ép ra ngẫu nhiên.

Các bước tạo:

-Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master
- Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
- Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
- Tỉ lệ thành công 86%
- Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.


Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố    


Tạo thành công


Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực 20 19 18 17 14
Tăng tốc độ tấn công  7 8 9 10 11
Tăng sức tấn công tối đa 30 32 35 40 50
Tăng sức tấn công tối thiểu 20 22 25 30 35
Tăng sức tấn công 20 22 25 30 35
Giảm lượng AG hao tổn 40% 41% 42% 43% 44%

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Ice (Băng) Tự động hồi HP sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác 25 27 30 35 40
Tăng độ bền của vật phẩm 30% 32% 34% 36% 38% 

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Lightning (Set) Tăng sát thương tối đa 15 20 25 30 40
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng sát thương chí mạng 30 32 35 40 50
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng 8% 9% 10% 11% 12%

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Wing (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP 8 10 13 16 20
Tăng thêm HP 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng thêm Mana 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng tốc độ phục hồi Mana 7 14 21 28 35
Tăng thêm AG 25 30 35 40 50
Tăng tốc độ phục hồi AG 3 5 7 10 15

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng phòng thủ 30 33 36 39 42
Tăng khả năng chống đỡ của khiên 7% 10% 15% 20% 30%
Giảm sát thương 4% 5% 6% 7% 8%
Phản đòn 5% 6% 7% 8% 9%

 

Hình ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo Level
Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5

Earth (Đất)

 

Tăng thể lực

 

 30 32 34 36 38

 

Bước 2: Cách tạo Ngọc Nguyên Tố (Ếp Khuôn)

Đến Elbeland tọa độ (46:242)

Nguyên liệu cần thiết

Seed

 

+

 

Sphere (Mono) + Chaos + Jewel of Creation = Seed Sphere
x1
x1 x1 x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 83%

CHÚ THÍCH:

- Chi phí Zen để chế tạo ra Seed Sphere (Ngọc Nguyên Tố) là 1.000.000 Zen.
- Sphere (Mono) (Khuôn Ép) có thể nhặt trong lúc đánh quái từ cấp 92 trở đi.
- Có 5 loại Khuôn Ép ở cấp độ tăng dần, cấp độ khuôn ép càng cao thì có khả năng tạo được Ngọc Nguyên Tố dễ dàng hơn.

Sphere (Mono) Lv1 Sphere (Di) Lv 2 Sphere (Tri) Lv 3 Sphere Lv 4 Sphere Lv 5

Các bước tạo:

- Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
- Chọn Ép Khuôn.
- Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
- Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.


Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố


Tạo thành công


Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố


Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

Đến Elbeland tọa độ (46:242)

Nguyên liệu cần thiết:

Item Socket

 

+

 

Seed Sphere  + Chaos + Jewel of Creation = Item + Seed Sphere
x1
x1 x1 x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 100%

CHÚ THÍCH:

- Vật phẩm có Socket cần phải dư ít nhất 1 Socket trống để khảm Ngọc Nguyên Tố vào Socket đấy.
- Chi phí Zen để thực hiện là 1.000.000 Zen.

Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

- Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Chọn Khảm Ngọc.
- Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
- Tỉ lệ thành công 100%


Quá trình khảm Socket vào đồ    


Sau khi khảm thành công

* Bổ sung Option đặc biệt:

- Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm tính năng đặc biệt trong quá trình lắp đặt.
- Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

1. Tính năng nguyên tố: Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option đặc biệt như sau:

Bonus Socket 1: Có thể xuất hiện nếu bạn thêm Ngọc Nguyên Tố (Mono, Di, Tree, Tetra)

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm  Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung/
Quyền Trượng 
Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét  Nguyên Tố Băng  Tăng sức mạnh sát thương +11  30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức tấn công/ ma thuật +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng đòn tuyệt chiêu tấn công +11  30%
Mũ / Áo / Quần / 
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức phòng thủ +24     30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước Tăng HP tối đa +29     30%

Bonus Socket 2: Có thể xuất hiện nếu bạn thêm Ngọc Nguyên Tố Tetra.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm  Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung/
Quyền Trượng 
Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét  Nguyên Tố Băng  Tăng sức mạnh sát thương +22 10%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +22 10%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức tấn công/ ma thuật +10 10%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng đòn tuyệt chiêu tấn công+22 10%
Mũ / Áo / Quần / 
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +27    10%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước Tăng HP tối đa +31    10%


 2. Tính năng socket: Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm  Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc
nguyên tố
đang sử dụng
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1)  Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1)  Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%


  Tính năng socket bổ sung


►Hủy bỏ tính năng Socket


Elveland (50, 242)


- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Không cần phải sử dụng vật phẩm để phá hủy.
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.


Chọn mục "Hủy Ngọc" để gỡ dòng Socket đã khảm